Skip to content

DEFAULT

8 thoughts on “ ОњОµ ОћО­П‡О±ПѓОµП‚ (Applausi) - Various - Oldies But Goodies (CD)

  1. ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Бања Лука Menu. О нама. Историјат; О Бранку Ћопићу.
  2. Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада.
  3. Оdеljеnjе zа nаučnо-istrаživаčкi rаd, еduкаciјu i publicistiкu. Nаučnоistrаživаčкa bibliоtека učеstvuје u pоpunjаvаnju i коrišćеnju кnjižnоg fоndа, vrši prеglеd i sеlекciјu mеđunаrоdnih publiкаciја u оblаstimа mеdicinsкih spеciјаlnоsti Institutа.
  4. Прилог број 1 СПЕЦИЈАЛНО ПУНОМОЋЈЕ Овлашћујем _____ из_____ адреса _____, ЈМБГ _____, да ме може.
  5. Покрај Митко Чавков утрово приведени се и други лица, меѓу кои, и пратениците Крсто Муковски, Сашо Василевски и Жаклина Стефановска, актерот Владо Јовановски, Горан Ангелов – Ќосето од Велес, поранешниот директор на.
  6. Припадници Министарства унутрашњих послова из Врњачке Бање ухапсили су суграђанина И.Г. (), због постојања основа сумње да је данас у породичном стану у Врњачкој Бањи, ножем нанео телесне повреде свом оцу (), који.
  7. Добро дошли на званичну интернет презентацију ОШ,,Петар Кочић", Инђија.
  8. Воедно, обвинителството укажува дека давањето на исказ на осомничено лице не е процесно дејствие, што подразбира дека одбрана, односно исказ, може да се даде и во законскиот утврдениот рок кога се врши увид во доказите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *